Onderdeel afstand

In dit onderdeel testen we de afstand die je hond al kan halen. Afhankelijk voor het niveau waarvoor je een video inzend zijn er verschillende criteria.

Voor elk niveau geldt het volgende:

 • De hond start naast (links of rechts) de baas
 • De hond wordt out gestuurd achter 1 bal
 • De out positie dient minimaal 3 seconden aangehouden worden
 • Het aantal signalen stem en/of lichaam is bij dit onderdeel niet van belang of van invloed
 • Om de afstand te bepalen dient er vanaf 0 meter, elke meter een herkenningspunt aangegeven te worden dat zichtbaar is op video. Denk aan een pion, een paaltje, een gekleurd lintje of iets dergelijks.

Daarnaast zijn er nog criteria afhankelijk van het ingezonden niveau. Zie hieronder.

Niveau 1

 • De bal ligt op 5 meter afstand
 • De totale tijd vanaf het uitsturen tot en met het 3 sec. aanhouden van de out positie is niet langer dan 15 sec.

Niveau 2

 • De bal ligt op 10 meter afstand
 • De totale tijd vanaf het uitsturen tot en met het 3 sec. aanhouden van de out positie is niet langer dan 30 sec.

Niveau 3

 • De bal ligt op 15 meter afstand
 • De totale tijd vanaf het uitsturen tot en met het 3 sec. aanhouden van de out positie is niet langer dan 45 sec.

Niveau 4

 • De bal ligt op 20 meter afstand
 • De totale tijd vanaf het uitsturen tot en met het 3 sec. aanhouden van de out positie is niet langer dan 60 sec.