Video inzendingen

Certificatie inzending

Een gemiddelde video is niet langer dan 2-3 minuten, afhankelijk van hoe je jouw testomgeving hebt opgezet en hoe snel je hond door de oefening gaat. De maximale lengte van de video staat bij elke oefening. De oefening moet uitgevoerd worden zoals beschreven in de criteria.

Je mag een driepoot, een steun of een assistent gebruiken om je poging te filmen.

De video moet een continu proces zijn van de start tot het einde van je sessie. Als je merkt dat je meerdere pogingen nodig hebt is je hond misschien nog niet klaar! Ga verder met trainen, vul de gaten in die je vind!

Titel en omschrijving video

De titel en de omschrijving moet aan een aantal voorwaarden voldoen als je hem upload op YouTube.

  • De titel moet bevatten de naam van je hond en de vermelding: Online Certificatie Treibball Academie & Competitie
  • In de omschrijving vermeld je het volgende:
    • Het onderdeel (bijvoorbeeld afstand)
    • Het niveau (bijvoorbeeld niveau 3)
    • De leeftijd van je hond
    • Verder info mag je zelf bepalen, heeft iemand geholpen? Dan is het fijn om diegene ook te benoemen uiteraard.

Algemene uitvoering

Je mag een “spiekbriefje” gebruiken om je te helpen zodat je de oefeningen in een correcte volgorde doet – maar hoe minder je moet lezen hoe meer je het contact met je hond behoud! We adviseren je om jezelf de oefeningen en hun volgorde eigen te maken van te voren zodat een snelle blik genoeg is om door te gaan met de volgende oefening.

Je mag ook een assistent gebruiken die je helpt om de oefeningen op te noemen voor je en/of je helpt om hulpmiddelen/ballen te verplaatsen.

Duur van oefeningen en tussen de oefeningen in

Voor oefeningen die een speciale duur vereisen raden we je aan om het beter wat te lang out te voeren als je onzeker bent. Bijvoorbeeld: als we vragen voor een out van minimaal 3 seconden ga dan misschien best voor 4 seconden om zeker te zijn.

Het is jouw keuze wat je doet tussen de verschillende oefeningen. Je mag je hond op een mat laten wachten, naast je laten blijven of simpelweg zijn eigen ding laten doen. Wel moet de hond continu in beeld van de camera zijn.

Jouw locatie opzetten

Elke onderdeel heeft waar mogelijk voorbeeld video’s die beoordeeld zijn met “Behaald”. Bekijk waar de hulpmiddelen staan, de camera, de hond en de handler gedurende de oefening(en). Als je het soortgelijk opzet zal je zien dat de oefeningen vloeiend verlopen. Je bent niet verplicht om het te doen zoals in de voorbeeldvideo, of het moet duidelijk zo beschreven staan bij de criteria.

Het is jouw keuze of je de hulpmiddelen laat staan gedurende de hele video of dat je het liever opruimt en pas neer zet als je het gebruikt.

Inzenden van je video

Upload je video naar YouTube. Op je inzendingsformulier vermeld je de link naar deze video. Als je niet weet hoe je een video moet uploaden gebruik dan Google of bezoek de website van YouTube. We kunnen je geen technische ondersteuning bieden voor YouTube.

Voordat je kunt inzenden moet je hond en jij lid zijn van Treibball Academie & Competitie.

In het aanvraagformulier is ook ruimte voor bijlagen, het is NIET de bedoeling dat dit gebruikt wordt voor het filmpje. Hier kan je eventueel bewijsmateriaal of andere bijlagen bijsluiten.